Mở Cửa : Shop 1 : 10h - 17h30 - Shop 2 : 10h-20h00
Từ Thứ 2 - Chủ Nhật- Các Ngày Lễ : 9h30 sáng - 21h
 
 
Mở cửa :Chi Nhánh 1 : 10h00 - 17h30 ( từ Thứ 2 - Chủ nhật )
Chi Nhánh 2 : 10h00 - 20h00 (từ Thứ 2 - Chủ Nhật)
                9h30 - 21h00 ( Các ngày lễ )
Chi Nhánh 2
01223.98.83.83
Mrs.Phượng 

 01223.98.83.83 
 Chi Nhánh 1
0909.726.762
Mrs. Phương

0909.726.762 
08.39955055

08.39.574.210

08.39955055

Lancome

Liên kết